Met het slim koppelen van modellen kunnen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en het Tygron Design Geodesign Platform de optimale klimaatbestendige inrichting van een wijk in Amersfoort uitrekenen. De baten van vergroening kunnen worden doorgerekend en gevisualiseerd in een digitale replica van de fysieke leefomgeving.

In de Amersfoortse wijk Schuilenburg testen het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en Tygron de impact van vergroening via maatregelen als aanplanting van bomen en groene daken. Voor de analyse maken ze gebruik van de Groene Baten Planner er een driedimensionale digital twin. In het programma kan de gebruiker effecten van duurzame ingrepen doorrekenen en driedimensionaal bekijken. De gemeente wilde opgedane inzichten gebruiken bij gesprekken met de wijkbewoners over de inrichting van hun wijk ondersteunen.

In Tygrons driedimensionale interface worden scenario’s zoals Schuilenburg ingeladen of ingetekend, waarna vergroeningsmaatregelen worden doorgerekend door de Groene Baten Planner van het RIVM. Die planner stuurt de resultaten direct terug en deze worden zichtbaar in de software van Tygron. Zo kan een gebruiker van de software direct zien hoe de leefomgeving verandert. Het Geodesign Platform rekent ook direct de impact van het scenario door op andere relevante aspecten zoals hittestress, wateroverlast en wat de aanpassingen doen met de ruimte voor parkeerplaatsen. Dit ondersteunt het maken van integrale afwegingen.

De Groene Baten Planner wordt al enige tijd gebruikt om de baten van vergroening in kaart te brengen. ‘Een hectare groen levert ongeveer tussen de 50.000 en 100.000 euro aan maatschappelijke baten op per jaar. Natuur is echt veel meer waard dan we denken’, aldus Ton de Nijs, projectleider Atlas Natuurlijk Kapitaal bij het RIVM. Volgens hem zijn de meeste winsten te behalen in stedelijke gebieden met weinig groen, maar ook in natuurgebieden valt veel winst te behalen.

Klik hier voor een video over de Groene Baten Planner van het RIVM en Tygron in Amersfoort.

Koppelen kerncompetenties

De samenwerking is een initiatief van het RIVM, dat op zoek is naar een koppeling tussen haar modellen van de Groene Baten Planner met partijen die het visueel inzichtelijke component toevoegen. Bij het project van het RIVM en Tygron is ook de gemeente Amersfoort betrokken. ‘De techniek staat, nu is het aan de gemeente om te kijken hoe ze het contact met de wijkbewoners willen oppakken’, aldus Tygron.

Naast het project met Tygron werkt het RIVM ook al aan een testcase in een wijk in Zwolle, dat volgens Tygron in dezelfde fase zit als Schuilenburg. Daarbij is Esri Nederland betrokken. ‘Het RIVM kiest voor elk project een andere partij met eigen specialiteiten. Zo is Tygron goed in het rekenwerk en Esri heeft een goede 2D-viewer. Het idee is dat alle partijen elkaars kerncompetenties versterken’, aldus Tygron. Het RIVM hoopt in de toekomst nog meer soortgelijke projecten op te zetten, waarbij de verschillende partners hun software gaan koppelen volgens API-standaarden.


Bron: Stadszaken.nl (overgenomen)