Utrecht binnenstad werfkelders langs gracht

Als je de stad wilt vergroenen, levert dat veel vragen op. Welk groen maakt de stad klimaatbestendiger? Of hoe vergroot je met groen de biodiversiteit? Tijdens de landelijke hackaton De groene stad op woensdag 30 september in Ede zoeken deelnemers samen naar slimme oplossingen.

De stad en de natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zo heeft de stad de natuur nodig om wateroverlast en hitte tegen te gaan. Stedelijk groen is weer belangrijk voor de gezondheid van burgers. Maar voor de natuur is de stad ook belangrijk! Wist je bijvoorbeeld dat een kwart van de Nederlandse soorten flora en fauna in de stad leeft?

Tijdens de landelijke hackathon De groene stad gaat een bont gezelschap stadmakers, natuurexperts, studenten, onderzoekers, kunstenaars, stadsboeren, ontwerpers, techneuten, ondernemers, projectontwikkelaars en beleidsmakers aan de slag met vier uitdagingen. Een van die uitdagingen is bovengronds vergroenen met ondergronds ruimtegebrek. Maar ook: hoe kan participatie bijdragen aan meer biodiversiteit in de stad? En hoe laat je de waarde van groen in stedelijke planning mee wegen? En last but not least, hoe maak je met groen steden meer weerbaar tegen de klimaatcrisis? 

Atlas Natuurlijk Kapitaal doet mee! 

Ton de Nijs, projectleider Atlas Natuurlijk Kapitaal, neemt deel aan de hackaton. ”Wij proberen vanuit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) de waarde van groen in beeld te brengen,” vertelt hij. “Zowel binnen als buiten de stad. Groen is van onmisbare waarde voor de stad. Het draagt bij aan verkoeling, de vermindering van wateroverlast, de biodiversiteit en de gezondheid van mensen.”

“De hackaton is voor mij nu al geslaagd,” aldus Ton. ”Ik vind het mooi dat we met een breed team deelnemen. Zo kunnen we onze kennis en expertise samen brengen. We werken samen met Tygron en gaan proberen om onze GroeneBatenPlanner te koppelen aan hun 3D-tool. Maar ook met Naturalis, die veel kennis mee brengt over de biodiversiteit. Zij weten precies waar in de stad welke planten en dieren zijn. Ook werken we samen met Volker Wessels, een groot bouwbedrijf. Dochterbedrijf Aveco de Bondt wil natuurinclusief bouwen toevoegen aan de Tygron-tool. Zo kunnen we samen onze tool doorontwikkelen. Ons doel is dat stadsmakers en planologen het groen in de stad optimaal in kunnen zetten. Als gemeenten onze tool oppakken en gaan inzetten in  bouwplannen en omgevingsvisies, hoe mooi zou dat zijn!"

Meer informatie?

Waag organiseert de hackaton De groene stad in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Kijk voor meer informatie over de hackaton De groene stad op de website van Waag.