groep avansstudenten 2021

Een groep studenten van Avans Hogeschool onderzoekt in samenwerking met de provincie Noord-Brabant en Atlas Natuurlijk Kapitaal de veranderingen in de vegetatie van de Loonse en Drunense duinen. Met hun onderzoek willen zij een bijdrage leveren aan een mooie en gezonde Drunense duinen. Nu en in de toekomst. Atlas stelde een paar vragen aan het team.  

Wat gaan jullie onderzoeken?
Hoe zijn de Loonse en Drunense Duinen door de jaren heen veranderd? Hoe verschuiven de duinen? En hoe verandert de vegetatie in het gebied? Dat is waar het in ons onderzoek om draait. Wij gaan de komende weken aan de slag met deze vraagstukken. Zo willen wij meer informatie over de veranderingen van de vegetatie in dit prachtige natuurgebied te krijgen.

Hoe gaan jullie dat onderzoeken?
In ons onderzoek gaan wij de vegetatie van het gebied in kaart brengen. Zo maken wij een analyse  van verschillende jaren. Zo kunnen wij kijken hoe de vegetatie gedurende de afgelopen jaren is veranderd en verplaatst. Ook gaan we op zoek naar mogelijke oorzaken voor eventuele veranderingen in de vegetatie. De gezondheid van het gebied is een belangrijke factor voor mogelijke veranderingen in de flora. Wij gaan grondmonsters van het gebied analyseren. Op basis daarvan kunnen we bepalen of de ondergrond gezond genoeg is voor de vegetatie om op te groeien. Wij meten de pH-waarde en de concentratie nitraat en nitriet in de bodem. Zo kunnen we mogelijk verklaren of deze variabelen invloed hebben op de vegetatie. En zo ja, op welke manier.

Speelt het veranderende klimaat ook een rol?
Een gezonde natuur nu biedt geen garantie voor de toekomst. Het klimaat in Nederland lijkt te veranderen. Dit heeft invloed op de natuur in de Loonse en Drunense Duinen. Op basis van het meest waarschijnlijke klimaatscenario van het IPCC kijken we in welke manier het klimaat van de toekomst invloed kan gaan hebben op de vegetatie. En naar wat dat betekent voor het onderhoud van het gebied.

Wanneer zijn de resultaten beschikbaar?
Ons onderzoek neemt tot medio januari in beslag. De resultaten gaan wij dan verwerken in kaarten die de Atlas Natuurlijk Kapitaal gaat publiceren. Zo kan iedereen straks de resultaten bekijken. Wij hopen zo een bijdrage te leveren aan een mooie en gezonde Loonse en Drunense Duinen. Voor nu en in de toekomst. We hebben een begin gemaakt met de storymap. Deze zal zich de komende weken verder gaan vullen.