TEEB Stad tool

Met de TEEB Stadtool kan eenvoudig de maatschappelijke waarde van groen en water in de stad worden berekend. De TEEB Stadtool is geactualiseerd en uitgebreid met een aantal nieuwe baatberekeningen.

Groen en water zorgen voor meer gezondheid en woonplezier in steden. Bij stedelijke ontwikkeling is er vaak onvoldoende aandacht voor dit soort voordelen. Economische voordelen krijgen dan vooral de aandacht. De TEEB Stadtool berekent de maatschappelijke waarde van groen en water in de stad.

Uitbreiding

De TEEB Stadtool is uitgebreid met een groot aantal nieuwe baatberekeningen. Zoals voor het effect van groen op de luchtkwaliteit en de berging van regenwater in de bodem. Maar ook voor de opslag van koolstofdioxide door bomen.

Actualisatie

De vorige versie van de TEEB Stadtool kwam uit in 2015. De nieuwe versie bevat nieuwe of geactualiseerde kengetallen. Deze getallen worden gebruikt om het effect van een maatregel in te schatten in natuurlijke en vervolgens monetaire eenheden. De verschillende waarden van groen en blauw in de stad kunnen hiermee worden gewaardeerd. De monetaire kengetallen zijn daarbij direct geactualiseerd tot en met het prijspeil van 2018.

Beschikbaar vanaf begin november

De nieuwe versie van TEEB Stadtool komt na verwachting begin november beschikbaar op de website teebstad.nl. Gebruikers van TEEB Stadtool krijgen via de mail nog nadere informatie.

Meer informatie?

Over TEEB Stadtool

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) is een wereldwijd initiatief uit 2007 dat wordt gefaciliteerd door de Verenigde Naties. Het is erop gericht de waarde van ecosysteemdiensten en biodiversiteit te erkennen en vast te leggen. De TEEB Stadtool is in 2013 ontwikkeld en wordt sinds 2016 beheerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), als onderdeel van de Atlas Natuurlijk Kapitaal.