Middelburg van boven

Op dinsdag 23 maart organiseren ROmagazine, vakblad Groen en Operatie Steenbreek de webinar Herwaardering van stedelijk groen. Drie experts vertellen waarom de herwaardering van stedelijk groen nodig is. Ton de Nijs, projectleider Atlas Natuurlijk Kapitaal, is een van die experts.   

Groen is veel meer waard dan we denken. Door de nadruk op woningbouw en verdichting in de stad staat groen onder druk. Maar steden hebben dat groen juist steeds harder nodig vanwege bijvoorbeeld toekomstige klimaatveranderingen en de bijdrage die het levert aan gezond stedelijk leven.

Groen kan bijvoorbeeld bijdragen aan de vermindering van hitte-stress en wateroverlast maar ook aan de sociale cohesie in buurten. Daarmee is groen dus niet alleen een kostenpost maar zijn de baten (ook maatschappelijk) van grote waarde voor steden.

Het is de hoogste tijd voor een herwaardering van ons groen binnen en buiten de stad. Drie experts nemen je in dit webinar mee om dieper in te gaan op dit onderwerp.

Vragen die tijdens deze webinar centraal staan, zijn:

 • Welke inzichten zijn van belang om de discussie over de herwaardering van Groen te voeden?
 • Hoe kun je laten zien dat groen geen kostenpost is?
 • Welke ervaringen en best-practises zijn er inmiddels in Nederland die bijdragen aan deze bredere waardecreatie van Groen?
 • Welk te voeren beleid is van belang om deze ontwikkelingen te ondersteunen dan wel te versnellen?
 • Wat betekent de herwaardering van Groen voor de stad en de omliggende gebieden?
 • Welke invloed heeft dit op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland?

Programma

 • 15.00 uur - Opening - moderator Marcel Bayer
 • 15.05 uur - Ton de Nijs ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) – Atlas Natuurlijk Kapitaal) over de mogelijkheden om baten inzichtelijk te maken via de Groene Baten-planner.
 • 15.20 uur - Mascha Visser (Bureau Waardenburg) neemt ons mee langs best-practises die de brede waarde van groen ten beste geven
 • 15.35 uur - Susan Arts (ministerie LNV) geeft ons een inkijk in de meest recente beleidsontwikkelingen waarmee de herwaardering van groen binnen de Ruimtelijke ordening van Nederland positie krijgt.
 • 15.50 uur - Discussie
 • 16.00 uur - Einde

Praktische informatie

De webinar is op 23 maart van 15:00 tot 16:00 uur. Meld je aan voor 22 maart via deze link.