Nieuwsbrief Atlas Natuurlijk Kapitaal

Nummer 15, maart 2017

De Atlas Natuurlijk Kapitaal is dé nationale verzamelplaats van digitale kaarten over de natuurlijke rijkdommen van Nederland. U vindt er ook actuele informatie en inspirerende ideeën over hoe u ons natuurlijk kapitaal duurzaam kunt gebruiken. Stip op de horizon: waardering van ecosysteemdiensten.

Proeftuin Precisielandbouw

Precisielandbouw is een belangrijke methode om de landbouw efficiënter en duurzamer te maken. Staatssecretaris Van Dam (EZ) stelt twee miljoen beschikbaar voor de eerste fase van een Proeftuin Precisielandbouw, die bestaande initiatieven gaat inventariseren en met elkaar verbinden, en de ontwikkeling van technieken gaat versnellen.

Alexander van Oudenhoven Ontdekker van het jaar

Wat is de waarde van een weiland, een bos of de kust? Dat is lastig te bepalen. Milieukundige Alexander van Oudenhoven zoekt naar relevante factoren, en probeert die ook bruikbaar te maken voor beleidsmakers en beheerders. Hij werd verkozen tot Ontdekker van het jaar van de faculteit Wiskunde & Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden.

Nieuw praktijkvoorbeeld: Hoeksche Randen

De Hoeksche Waard bij Dordrecht is één van de eerste gebieden in Nederland waar op grotere schaal met bloemrijke akkerranden wordt gewerkt. Na meer dan tien jaar ontwikkelen en ervaring opdoen zijn er positieve resultaten: het gebruik van bestrijdingsmiddelen tegen luis in graan en aardappelen is gehalveerd, de waterkwaliteit is verbeterd, het landschap is mooier en (bio)diverser geworden.

Startnota Nationale Omgevingsvisie gelanceerd

De Nationale Omgevingsvisie legt straks op hoofdlijnen vast hoe Nederland eruit gaat zien en hoe we omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen. Dat is dé kans om de duurzame inzet van ecosysteemdiensten een belangrijke rol te geven.

Nieuwe initiatieven op Nationale Voedseltop

Nederland als internationaal koploper op weg naar gezond en duurzaam voedsel; meer transparantie en duurzaamheid in de hele voedselketen. Dat is de gezamenlijke ambitie van de deelnemers aan de Nationale Voedseltop op 26 januari.

Natuurlijk kapitaal in het Grondstoffenakkoord

180 partijen tekenden op 24 januari het Nationaal Grondstoffenakkoord. In dit akkoord staan afspraken om de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Daarbij gaat het ook om biomassa- en voedselketens die afhankelijk zijn van natuurlijk kapitaal. Het RIVM ondersteunt de transitie naar de circulaire en biobased economie en is een van de ondertekenaars.

Duurzaamheidsagenda

7-10 maart

IPBES 5th Plenary

IPBES, Bonn (Duitsland)

16 maart

Working group MAES

Platform BEE

18 mei

Lustrumconferentie van de atlassen (ANK, ALO, NEA)

Locatie: Van Nelle Fabriek, Rotterdam

27-29 juni

Biodiversity and Health in the face of climate change challenges

European Network of Heads of Nature Conservation Agencies (ENCA) /German Federal Agency for Nature Conservation (BfN)

 

Volg ons op:

 

 

Als u de nieuwsbrief per e-mail wilt ontvangen kunt u zich opgeven via het contactformulier.

Foto's: Nationale beeldbank, diversen