In het kort

U ziet op deze kaart de productie van bloembollen. Dit wordt uitgedrukt in ton opbrengst per hectare om aan te sluiten bij de ecosysteemdienst voedselgewassen.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de productie van bloembollen onder de ‘producerende diensten’, gemeten in het de hoeveelheid gewassen dat dit ecosysteemtype voortbrengt.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de bloembollenteelt op open grond in Nederland in ton per hectare in 2020. Het gaat om tulpen, lelies, narcissen, hyacinten, gladiolen, krokussen, zantedeschia, dahlia, irissen en overige bloembollen. De bron voor de fysieke opbrengstgegevens is een combinatie van monetaire aanbod- en gebruiktabellen uit de nationale rekeningen, statistiek van de buitenlandse handel en de landbouwtelling. De bron voor de locatie en geteelde gewas is de Basisregistratie Percelen (BRP).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.