In het kort

U ziet op deze kaart de productie van gewassen door de tuinbouw, inclusief de productie van bloembollen. Dit wordt uitgedrukt in tonnen opbrengst per hectare.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de productie van landbouwgewassen onder de ‘producerende diensten’, gemeten in de hoeveelheid gewassen dat een ecosysteemtype voortbrengt.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden. De fysieke productie is ook uitgedrukt in enkel productie van tuinbouwgewassen (hier) en bloembollenteelt (hier).

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de geoogste tuinbouwgewassen en bloembollenteelt in Nederland in ton per hectare in 2020. Bij tuinbouwgewassen gaat het om onder andere knol- en wortelgroente, kool, sla, prei en witlof. Het is exclusief groente onder glas (kassen). Voor de bloembollenteelt gaat het om onder andere tulpen, lelies, narcissen, hyacinten, gladiolen, krokussen, zantedeschia, dahlia en irissen. De bron voor de fysieke opbrengstgegevens is een combinatie van monetaire aanbod- en gebruiktabellen uit de nationale rekeningen, statistiek van de buitenlandse handel en de landbouwtelling. De bron voor de locatie en geteelde gewas is de Basisregistratie Percelen (BRP).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.