In het kort

U ziet op deze kaart de monetaire waarde van de ecosysteembijdragen aan de groei van tuinbouwgewassen en bloembollen, die later worden geoogst.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de productie van landbouwgewassen onder de ‘producerende diensten’, gemeten in de hoeveelheid gewassen dat een ecosysteemtype voortbrengt.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in fysieke waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

Deze kaart geeft een overzicht van de waarde van de ecosysteemdienst ‘productie gewassen (tuinbouw incl. bloembollen)’ in Nederland in euro per hectare in 2020. Dit wordt berekend met behulp van de rental price methode. De waarde wordt dus bepaald aan de hand van de pachtprijzen van landbouwgrond. Er wordt vanuit gegaan dat de pachtprijzen per hectare een goede benadering zijn voor de waarde van de ecosysteemdienst, die voorgebracht wordt door het land dat in bezit is van boeren. De prijs representeert het potentieel van het land om gewassen te laten groeien, gegeven de karakteristieken van het ecosysteem (vruchtbaarheid, hydrologische kenmerken etc.).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.