In het kort

U ziet op deze kaart de productie van veevoedergewassen (mais). Het gaat hierbij alleen om mais die ten behoeve van vee wordt geoogst. Veevoedergewassen bestaat uit nog een andere subcategorie, welke te vinden is op de kaart ‘veevoedergewassen (gras)’.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de productie van veevoedergewassen (mais) onder de ‘producerende diensten’, gemeten in de hoeveelheid veevoedergewassen dat dit ecosysteemtype voortbrengt.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de productie van mais als veevoedergewas in Nederland in ton per hectare in 2020. Het gaat om snijmaïs, korrelmaïs en corn cob mix. De bron voor de fysieke opbrengstgegevens is de CBS oogstraming en de bron voor de locatie en geteelde gewas is de Basisregistratie Percelen (BRP).

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.