In het kort

U ziet op deze kaart de productie van veevoedergewassen, zowel gras als maïs. De productie van gras omvat zowel gemaaid gras als gras dat ter plekke door vee wordt gegraasd. Bij maïs gaat het uitsluitend om maïs die ten behoeve van vee wordt geoogst.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt de productie van veevoedergewassen onder de ‘producerende diensten’, gemeten in de hoeveelheid veevoedergewassen dat dit ecosysteemtype voortbrengt.

Deze ecosysteemdienst wordt ook in monetaire waarde uitgedrukt. De kaart is hier te vinden.

Over de kaart

De kaart geeft een overzicht van de productie van veevoedergewas in Nederland in ton per hectare in 2020. De kaart bevat geoogst gras voor veevoeder (kuilgras en hooi), gras direct door vee gegraasd en de geoogste maïs voor veevoer (snijmaïs, korrelmaïs en corn cob mix). De bron voor de fysieke opbrengstgegevens is de CBS oogstraming en de CBS publicatie ‘Dierlijke mest en mineralen’. De bron voor de locatie en geteelde gewas is de Basisregistratie Percelen (BRP). Ook worden geografische gegevens over weidegebieden in Nederland ingezet.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.