In het kort

U ziet op deze kaart een overzicht van het aantal mm die de bodem in een uur kan opvangen en die opgevangen wordt door de aanwezige vegetatie per hectare. Wateroverlast ontstaat wanneer bij extreme neerslag het water niet snel genoeg in de bodem kan wegzakken (infiltreren). De aanwezigheid van vegetatie heeft een positieve bijdrage aan de infiltratiecapaciteit van de bodem.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek ( CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt regenwater regulatie onder ‘regulerende diensten’, gemeten in de hoeveelheid mm per uur die de bodem en vegetatie kan opvangen.

Over de kaart

De nadruk van deze kaart ligt op hevige regenval, waarbij de kaart laat zien wat de infiltratiecapaciteit van de bodem is gedurende één uur en de onderschepping van regen door bladeren in mm in een onverzadigde bodem.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.