In het kort

Deze kaart geeft het stedelijk hitte-eiland effect (UHI) weer in °C. Dit is het gemiddelde luchttemperatuursverschil tussen de stedelijke en omliggende landelijke gebieden. Het stedelijk hitte-eiland effect is het sterkst 's nachts. Het zorgt ervoor dat de luchttemperatuur 's nachts niet daalt waardoor gevoelige bevolkingsgroepen (baby's, kinderen, ouderen) gezondheidseffecten ondervinden. Het is waardevol om te weten waar de grootste overlast zich bevindt om maatregelen te kunnen nemen. Belangrijk voor stedenbouwkundige ontwerpers, beleidsmedewerkers klimaatadaptatie.

Over de kaart

Uit Europees onderzoek blijkt dat de UHI op stadsniveau op basis van twee variabelen goed te voorspellen is: bevolkingsdichtheid in de stad, en binnen een straal van 10 km rondom de stad, en de windsnelheid op 10 meter hoogte. Op basis van deze twee variabelen wordt in dit model de maximale UHI in een stad bepaald. Verharding en groen en blauw hebben op kleinere schaal invloed op de windsnelheid en de hoeveelheid warmte die wordt vastgehouden. Op basis van verharding en de mate van groen en blauw in een straal van 1km om een locatie wordt de maximale UHI naar beneden bijgesteld. Voor deze berekening wordt gebruik gemaakt van de landgebruikskaart van CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) op 10m resolutie en de groenkaarten die door RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) zijn ontwikkeld (% groen per 10m cel). Deze groenkaarten zijn ook in deze atlas te vinden. Groen heeft op lokale schaal nog een extra verkoelend effect. Op basis van lokaal groen in een straal van 30m om een locatie is de actuele UHI per locatie bepaald. De waarden zijn gebaseerd op de gemiddelde temperatuur in het zomerseizoen (juni/juli/augustus). Het temperatuurverschil tussen stad en omringend gebied blijft daardoor onder de 3°C. Op hete zomerdagen kan het verschil echter beduidend verder oplopen dan de waarden in de kaart, zeker tijdens de avonden als het platteland sneller afkoelt dan de stad.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.