In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u de stikstofdioxide -concentraties op de door u gekozen locatie. Verkeer stoot relatief veel stikstofdioxide uit. Bij drukke verkeerswegen is de concentratie dan ook hoger. De concentratie is het gemiddelde voor het jaar 2020 en wordt uitgedrukt in microgram per kubieke meter (µg/m3).

Gezondheid

Blootstelling aan stikstofdioxide (NO2) kan leiden tot een verminderde longfunctie, een toename van luchtwegklachten en astma-aanvallen en een verhoogde gevoeligheid voor infecties. Lees meer over stikstofdioxide en gezondheid.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf luchtverontreiniging of de effecten daarvan beperken. Bijvoorbeeld door te kiezen voor milieuvriendelijk vervoer of voor een fietsroute langs minder vervuilde gebieden. Voor uw gezondheid is het beter om niet langs drukke wegen te fietsen of te (hard)lopen. Kies liever een route met minder verkeer: een paar straten verderop is de lucht al een stuk schoner.

Met gezondheidsklachten kunt u terecht bij uw GGD. Overige klachten kunt u melden via Milieuklachten.nl. Lees meer over stikstofdioxide. Voor de verwachte concentraties voor morgen en overmorgen kunt u terecht op het Luchtmeetnet. Op een speciaal portaal vindt u meetgegevens van burgers.

English summary

This map shows the nitrogen dioxide (NO2) concentration in the selected location. The NO2 concentration is the average for the year 2020 and is expressed in micrograms per cubic meter (µg/m3).

Over de kaart

Achtergrond

Deze kaart geeft een beeld van de hoeveelheid luchtvervuiling bij u in de stad, wijk of buurt. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) maakt deze kaart speciaal voor de Atlas, door de grootschalige GCN-kaart (resolutie 1x1km) te combineren met lokale verkeersgegevens vanuit de NSL-kaart. Het resultaat is een kaart met een hoge resolutie van 25x25m.

De onderliggende GCN kaarten worden ieder jaar door het RIVM gemaakt en gecombineerd met de berekeningen van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) om te kijken of Nederland voldoet aan de grenswaarden. Dit is zo afgesproken in het NSL. Om dubbeltelling te voorkomen, wordt de relatief grove schatting van de lokale verkeersbijdrage eerst uit de GCN kaart gehaald. Vervolgens wordt deze vervangen door de meer gedetailleerde berekeningen in het NSL. Uniek voor de Atlas is dat de concentraties berekend zijn op woningniveau en vervolgens worden uitgemiddeld over een klein gebied van 25x25 m. De gegevens zijn namelijk niet nauwkeurig genoeg om ze per woning te laten zien. Voor het buitengebied, waar geen wegen en bebouwing van belang aanwezig zijn, hoeft de lokale verkeersbijdrage niet te worden berekend en komen de waarden rechtstreeks uit de GCN.

Gebruikte gegevens

Provincies, gemeenten en het Rijk leveren de verkeers- en andere benodigde gegevens aan het RIVM aan. Zij schatten of tellen onder andere hoeveel verkeer er over de wegen rijdt die onder hun beheer vallen. Ook de Basisadministratie Adressen en Gebouwen (BAG) is gebruikt. Niet alleen modellen, maar ook meetgegevens worden gebruikt. Daarbij gaat het om concentraties op officiële toetspunten.

Berekeningen

Het RIVM gebruikt haar eigen versie van het voorgeschreven rekenmodel (TREDM). Om de geschatte concentraties op woningniveau uit te smeren over 25x25 meter gebruikt het RIVM de ‘Ordinary Kriging’ techniek.

Beperkingen van de kaart

Het beeld dat in deze kaart wordt gegeven is indicatief en geen vervanging voor de officiële concentraties op de NSL site. Door het gebruik van lokale verkeersgegevens, die eerst moeten worden verzameld en gecontroleerd, is de meest recente kaart die van 2020. De meest actuele GCN-kaart is van 2022 omdat die niet afhangt van lokale gegevens.

U kunt de kaart hier downloaden (240 MB). Het is een Geotiff bestand dat met behulp van GIS software zoals QGis bekeken en geanalyseerd kan worden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.