In het kort

Deze kaart geeft een beeld waar de struiken staan in Nederland. Alle struiken, hoger dan 1 meter en lager dan 2,5 meter, worden weergegeven in een rasterkaart. Hierbij worden de struiken uitgedrukt als percentage per gridcel van 10 x 10 meter. Er zijn hiernaast nog twee vergelijkbare kaarten met bomen in Nederland en lage vegetatie buiten het landbouwgebied (zoals graslanden of heide).

Over de kaart

Het bestand is afgeleid van het AHN4 bestand (Actueel Hoogtebestand Nederland, op een resolutie van 0,5 meter) en de Infrarood luchtfoto (CIR bestand) van Nederland (op een resolutie van 0,25 meter) uit 2022. Hiermee is een landsdekkende kaart gemaakt met de bedekkingsgraad en de hoogte van alle vegetatie in Nederland. Voor de struiken is uitgegaan van een minimale hoogte van 1 meter en maximaal 2,5 meter.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie bij het thema groen en water op Atlas Leefomgeving. De kaart kunt u hier downloaden als ascii bestand (144 MB). Met behulp van GIS software zoals QGis kan dit bestand bekeken en geanalyseerd worden.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.