In het kort

Op deze kaart ziet u de waarde van het ecosysteemkapitaal in euro per hectare in 2020. De totale waarde van het ecosysteemkapitaal is onderdeel van de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)). De waarde van het ecosysteemkapitaal wordt bepaald door het berekenen van de netto contante waarde van de toekomstige stromen van de ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten kunnen worden gezien als de diensten die worden geproduceerd met behulp van het ecosysteemkapitaal. Bijvoorbeeld, een bos is een kapitaalgoed waarmee hout wordt geproduceerd, dat mensen de mogelijkheid biedt om te recreëren, dat CO2 vastlegt en fijnstof afvangt.

Over de kaart

De waarde van een kapitaalgoed wordt bepaald door zijn levensduur en door de verdisconteerde waarde van de goederen en diensten die het oplevert gedurende die levensduur. De economische waardering van ecosysteemkapitaal is dan ook gebaseerd op de stroom van ecosysteemdiensten die naar verwachting door de verschillende ecosystemen zullen worden geproduceerd tijdens levensduur. Om de netto contante waarde te berekenen van het ecosysteemkapitaal, zijn er drie aannames gedaan. Allereerst wordt aangenomen dat de toekomstige stroom van inkomen van elk ecosysteemdienst constant is en gelijk is aan de stroom die als laatste is waargenomen. Daarnaast wordt aangenomen dat de discontovoet 3 procent is, behalve als de verwachting is dat het ecosysteemkapitaal schaarser wordt en er weinig substitutiemogelijkheden zijn, dan wordt er een discontovoet van 2% gehanteerd. En als laatste wordt er vanuit gegaan dat de levensduur 100 jaar is voor het ecosysteemkapitaal.

De kaart kan op een lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.