In het kort

De verandering in de gemiddelde nitraatconcentratie in het grondwater op een diepte van 5-15 m voor de periode 2004-2010. Verandering is weergegeven als het verschil tussen de gemiddelden van de periode 2004-2007 en de periode 2008-2010. De verandering in de nitraatconcentratie is in klassen ingedeeld. Belangrijk voor: Early warning system voor grondwaterbronnen die voor de productie van drinkwater worden gebruikt.

Over de kaart

De kaart is gemaakt op basis van metingen in water afkomstig uit putten van het Landelijk Meetnet Grondwaterkwaliteit (LMG). In de putten met oud grondwater bevindt zich doorgaans water uit afgesloten of gedeeltelijk afgesloten watervoerende pakketten, terwijl de putten met jong drinkwater water bevatten uit freatische lagen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ( RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.