In het kort

U ziet de kaart over de vermindering van hittestress, veroorzaakt door de versteende bebouwde omgeving, het hitte-eilandeffect. Dit wordt ook wel klimaatregulatie genoemd en meet de vermindering van hittestress door de aanwezigheid van vegetatie in, of in de directie omgeving, van een stad.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) valt dit onder ‘regulerende diensten’, gemeten in de reductie in aantal graden Celsius.

Over de kaart

Deze kaart laat zien wat de bijdrage is van de vegetatie in een straal van 500 meter op temperatuurvermindering gedurende een hittegolf in 2020. De grootte van deze ecosysteemdienst wordt geschat door de reductie van het hitte-eilandeffect door de aanwezige vegetatie te vergelijken met een hypotethische situatie zonder vegetatie.Deze dienst wordt uitgedrukt in de gemiddelde temperatuurafname in graden Celsius en is gebaseerd op daadwerkelijke metingen van de temperatuur. De vermindering van de temperatuur kan bijdragen aan het verbeteren van de leefomstandigheden.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.