In het kort

U ziet de kaart over de mate van verstedelijking in Nederland in 2018. Verstedelijking en de toename hiervan geeft druk op (natuurlijke) ecosystemen, bijvoorbeeld doordat ecosystemen minder goed regenwater kunnen reguleren of doordat biodiversiteit afneemt.

In de Natuurlijk Kapitaalrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) is verstedelijking een indicator die behoort tot de conditierekening. Dit betekent dat verstedelijking in dit geval iets zegt over de druk op een ecosysteem in relatie tot de ecologische conditie en capaciteit voor het leveren van ecosysteemdiensten.

Over de kaart

De ecosysteemtypen van de ecosysteemtypenkaart zijn geclassificeerd in ecosystemen die bijdragen aan verstedelijking en welke dit niet doen. Bijvoorbeeld bedrijventerreinen, kassen, infrastructuur en andere verharde terreinen dragen bij aan verstedelijking. Vervolgens is per 10 meter cel van de ecosysteemtypenkaart en in de straal van 5km gekeken naar het percentage van de ecosystemen dat valt onder ecosystemen die bijdragen aan urbanisatie.

De kaart kan op een zeer lokaal schaalniveau minder nauwkeurige uitkomsten laten zien. Daarnaast is het belangrijk om de technische toelichting te raadplegen om foutieve aannames te voorkomen.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart. Meer informatie over natuurlijk kapitaal en de gerelateerde publicaties van het CBS zijn hier te vinden.