In het kort

Water kan op veel plekken geborgen worden. Dit bestand geeft een beeld van de Waterberging in grote meren, waarmee de maximale bergingscapaciteit van de grote oppervlaktewateren bedoeld wordt. Deze is in beeld gebracht in m3 voor verschillende peilopzetten. De extra bergingscapaciteit wordt weergegeven bij een peilopzet van 10cm, 20cm en 30cm.

Deze informatie vindt u door in het menu rechtsboven, de functie ‘Informatie op locatie’ te kiezen. Door te klikken op het betreffende oppervlaktewater, vindt u de bijbehorende bergingscapaciteit in m3 voor de verschillende peilopzetten.

Over de kaart

De kaarten zijn ontwikkeld ten behoeve van de Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK). Gegevens zijn indicatief. Ze zijn daarmee niet geschikt voor wetenschappelijke doeleinden.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie over waterberging op Atlas Natuurlijk kapitaal bij de ecosysteemdienst Waterberging.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.