Over de kaart

De Wegenkaart kleur is de BRT achtergrondkaart. Deze BRT achtergrondkaart is automatisch afgeleid uit de Topografische kaart 1:10000 (TOP10NL). De straatnamen zijn afkomstig uit de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), waarbij het Nationaal Wegen Bestand (NWB) is gebruikt om de BAG-naam te koppelen aan de BRT Achtergrondkaart.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is het Kadaster. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.