In het kort

Wat ziet u?

Op de kaart ziet u het cultureel erfgoed in Nederland dat vanwege haar uitzonderlijke universele waarde door het Werelderfgoed comité van UNESCO is geplaatst op de Werelderfgoedlijst. Het gaat om cultureel erfgoed dat mondiaal gezien onvervangbaar en uitzonderlijk is..

De waarde van cultureel erfgoed

Cultureel erfgoed laat zien hoe vroegere generaties geleefd hebben. Mensen ontlenen er hun identiteit aan. Zij voelen zich verbonden met een plek omdat er verhalen aan zijn verbonden, vaak persoonlijk gekleurd. Cultureel erfgoed verhoogt de kwaliteit van de leefomgeving en daarmee de waarde van het vastgoed. Het is bovendien een belangrijke inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.

Over de kaart

De kaart toont de begrenzingen van het cultureel erfgoed in Nederland dat op de UNESCO Werelderfgoedlijst is geplaatst. De begrenzingen zijn gebaseerd op de kaarten die opgenomen waren in de nominatiedossiers die destijds zijn aangeboden aan UNESCO. De kaart wordt beheerd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Het Nederlandse natuurlijk erfgoed dat op de Werelderfgoedlijst is geplaatst, is niet in deze kaart opgenomen. Die informatie wordt beheerd door het ministerie van Economische Zaken.

Meer weten?

In Nederland is het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap verantwoordelijk voor het culturele werelderfgoed. Het natuurlijke werelderfgoed valt onder het ministerie van Economische Zaken. Samen bepalen ze het Nederlandse werelderfgoedbeleid.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed voert namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het werelderfgoedbeleid uit. Dat doet de Rijksdienst door het opstellen van voordracht- en beheersplannen en door, samen met de Stichting Werelderfgoed, het publiek te informeren. Ook wordt contact gehouden met het UNESCO Werelderfgoedcentrum in Parijs.

U vindt meer achtergrond informatie op de Atlas Leefomgeving onder het thema erfgoed. De website van UNESCO biedt informatie over al het erfgoed dat op de Werelderfgoedlijst is geplaatst.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Rijksdienst Cultureel Erfgoed. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.