In het kort

Deze dataset toont u de locaties van de zoutvelden en de zoutproductieputten.

In kader van de Mijnbouwwet worden de gegevens van zoutvelden in Nederland verzameld. In Nederland bevinden zich momenteel vijf zoutvelden. Jaarlijks wordt in Nederland ruim 6 miljoen ton steenzout gewonnen en ongeveer een kwart miljoen ton magnesium zout.

De winning van zout in Nederland geschiedt door middel van oplossingsmijnbouw. Hiervoor worden één of meerdere putten geboord tot in de zoutlaag. In de put wordt lauw water naar de zoutlaag getransporteerd. Het zout lost op in het water en dit pekelwater wordt getransporteerd naar de verwerkingslocatie. Daar wordt de ruwe pekel in een pekelzuiveringsinstallatie gereinigd. Vervolgens wordt in een verdampingsinstallatie het water uitgedreven en aldus zout gevormd.

Het gewonnen zout is bestemd voor de chemische industrie en daarnaast voor de voeding voor mens en dier. Tevens wordt zout toegepast bij waterontharding en gladheidbestrijding op de wegen bij winterse omstandigheden.

Over de kaart

Deze dataset bevat de cumulatieve zoutproductie van (zout)putten in Nederland. TNO houdt deze bij sinds 2003. Omdat de vorm van de zoutcavernes in de tijd wijzigen, worden de zoutvelden als een vierkant weergegeven.

In de dataset vindt u:

  • naam van het zoutveld; 
  • het soort vindplaats van de mineralen;
  • welke groep van minerale afzettingen;
  • soort minerale afzetting.

Deze informatie vindt u door in het menu rechtsboven, de functie ‘Informatie op locatie’ te kiezen. Door te klikken op het betreffende vlak, vindt u de bijbehorende gegevens.

Meer weten?

Meer informatie over de Zoutwinning vindt u in het Nederlandse Olie- en Gasportaal. Daarnaast vind je meer informatie over de ecosysteemdienst Minerale bronnen de pagina op Atlas Natuurlijk Kapitaal.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is TNO Geologische Dienst Nederland. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.