In het kort

De kaart toont de ligging van de drinkwaterwinningen uit grondwater in Nederland en de herkomst van het opgepompte water in de vorm van stroombanen. De stroombanen zijn routes die waterdeeltjes afleggen door de ondergrond. De kleur van de stroombanen geeft de reistijd aan.

Circa 60% van het drinkwater in Nederland wordt bereid uit grondwater. Het overige drinkwater wordt bereid uit oppervlaktewater. De keuze voor grond- of oppervlaktewater als bron voor drinkwater wordt veelal bepaald door de beschikbaarheid en de kwaliteit van het grondwater in de betreffende regio. Grondwater wordt beschouwd als aantrekkelijke bron voor drinkwater omdat het constant is van kwaliteit en minder dan oppervlaktewater is beïnvloed door menselijk handelen. Voor de bereiding van drinkwater uit grondwater volstaat veelal een eenvoudige zuivering, bestaande uit beluchting en zogenoemde snelfiltratie middels zandbedden (Broers en Lijzen, 2013).

Meer informatie over drinkwater als ecosysteemdienst is te lezen op de Natuurlijk Kapitaal pagina en op Atlas Leefomgeving.

De herkomst van water voor de drinkwaterwinningen wordt berekend met het NHI versie 3.0 (stationaire berekening).

Over de kaart

Gegevens zijn indicatief: ze zijn gebaseerd op modelberekeningen.

Deze kaart is bedoeld voor gebruik in de Atlas Natuurlijk Kapitaal.

De ligging van de drinkwaterputten is gebaseerd op de informatie die in NHI 3.0 is opgenomen. Hiervoor zijn locaties en debieten van winputten aangeleverd door de verschillende drinkwaterbedrijven. Onttrekkingen in de duinen ontbreken grotendeels in NHI, omdat hiervan door de waterbedrijven is aangegeven dat deze geheel door infiltratie worden gecompenseerd.

Kaartgegevens

De bronhouder van deze kaart is Deltares. Bekijk de metadata voor de contactgegevens en de technische beschrijving van de kaart.