Wind levert energie, de ondergrond levert drinkwater en onze bodem produceert voedsel. Dat is natuurlijk kapitaal. Hoe kunnen we dit op een goede manier gebruiken? Daar hebben we met 100 beleidsmakers van verschillende ministeries over gesproken tijdens het webinar Natuurlijk Kapitaal verbindt. Hier zijn mooie ideeën uit ontstaan. Lees ons verslag van het webinar of bekijk de presentaties hieronder. Data van vervolgwebinars voor de regio's volgen binnenkort! 

Webinar Natuurlijk kapitaal verbindt

Plenair

hand houdt wereld vast - klimaat

Presentaties plenaire deel 

Presentaties

Presentaties deelsessies 

Verslagen

Blaadje groeit in handen

Verslagen deelsessies 

Natuurlijk kapitaal in de praktijk

Koos Biesmeijer

Koos Biemeier

Koos Biesmeijer, hoogleraar Natuurlijk Kapitaal aan de Universiteit Leiden, vertelt hoe we ons natuurlijk kapitaal slimmer kunnen inzetten.

Wim Pijbes

Wim Pijbes, directeur Stichting Droom en Daad

Wim Pijbes, directeur Stichting Droom en Daad, vertelt waarom het voor steden zo belangrijk is om stadsparken hoog op de agenda te zetten. 

Deelnemende organisaties

Het webinar 'Natuurlijk kapitaal verbindt' werd georganiseerd door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)), het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) ), het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) ), het ministerie van LNV, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) , Wageningen University & Research (WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research)) en Wageningen Environmental Research (WENR).