Project

Project

Crowdsourcing

Rooftop Revolution is een crowdfunding- en crowdsourcingplatform dat je op weg helpt als je een groendak wilt. De website zet de (technische) mogelijkheden op een rijtje en geeft een stappenplan met onder andere een handige tool om de kosten en de financiering te berekenen. Achter Rooftop Revolution zit een enthousiast team dat "op maat dakbegeleiding" geeft en de verbindende schakel is tussen bewoners, eigenaren, bedrijven, overheden en natuurorganisaties. De stichting ondersteunt initiatiefnemers van idee tot realisatie (contact met de dakeigenaar, vergunningen, financiering, technisch advies, offertetraject).
 

Wat is er nieuw?

Ondanks de voordelen van een groendak is de praktijk weerbarstig. Het groene dakoppervlak neemt maar mondjesmaat toe. Het aanpakken van zo'n project is voor leken ingewikkeld. Waar begin je als goedwillende particulier? Rooftop Revolution maakt het vergroenen van je dak laagdrempelig. En iedereen kan meedoen; ook wie zelf geen geschikt dak heeft kan een bijdrage leveren, via crowdfunding.


Het platform bereikt concrete actie door mensen te stimuleren en te helpen om samenwerking te zoeken: met buurtbewoners, verenigingen van eigenaren, corporaties, scholen en lokale ondernemers, met stadsdeel en gemeente, het waterschap en natuurorganisaties.

Rooftop Revolution: meters maken

Rooftop Revolution functioneert als een vliegwiel, brengt mensen bij elkaar om meters te maken. Want een sedumdak op het schuurtje in de achtertuin is een begin, maar om werkelijk iets te bereiken is meer massa nodig. Ruimte is er genoeg: volgens de gemeente Amsterdam heeft de stad zo'n 12 km2 aan onbenutte platte daken (exclusief kleine schuurtjes e.d.).

Partners

Rooftop Revolution is een non-profit initiatief van De Groene Grachten en De Gezonde Stad en werkt onder meer samen met de gemeente Amsterdam en Amsterdam Rainproof.

Stand van zaken

Stand van zaken

Rooftop Revolution is in 2016 gestart in Amsterdam. Halverwege het jaar is via het platform ruim 1300 m2 groendak aangelegd en lopen er 13 projecten met een totale omvang van ruim 3100 m2.

Het streven is om de komende drie jaar elk jaar een nieuwe stad via het platform te vergroenen.

Daken in de Jordaan
Kaarten

Kaarten

Binnenkort is er een kaart te bezichtigen over de potentie van groene daken.

Achtergrond

Achtergrond

Verstening en klimaatverandering

Nederland ‘versteent' steeds verder; groen en natuur verdwijnen uit onze leefomgeving. Daarnaast zorgt de klimaatverandering voor meer stortbuien en warme droge perioden, waardoor de stad steeds vaker te maken krijgt met wateroverlast en hittestress.

Waarom een groendak?

In bestaande wijken verlicht het vergroenen van daken de gevolgen van verstening en klimaatverandering.

  • Een groendak werkt lokaal verkoelend door de planten, in tegenstelling tot steen, dat juist warmte vasthoudt.
  • Een groendak houdt (regen)water vast en vertraagt de afvoer naar het riool. Hierdoor is er  minder wateroverlast op straat bij hevige buien.
  • Een groendak is leefruimte voor planten en insecten en andere kleine dieren waardoor de biodiversiteit in een stad toeneemt.
  • Uitzicht op een groendak wordt als prettig ervaren en kan een bijdrage leveren aan een goede gezondheid.
  • Een toegankelijk groendak is een aangename tuin voor de stadsbewoner en kan als recreatieplek dienen indien het op een groot dak toegepast.
  • Een groendak isoleert in zomer en winter en bespaart dus energie voor verwarming en verkoeling. De levensduur van het dak wordt langer.
  • Een groendak is goed voor de gezondheid omdat het een bijdrage levert aan de verbetering van de luchtkwaliteit en geluidbelasting kan reduceren.
  • Een groendak verhoogt  de opbrengst van zonnepanelen: de combinatie van groendak met energiedak betaalt zich bijna driedubbel uit. 


Alles bij elkaar verbetert het groendak de kwaliteit van de stedelijke leefomgeving.

Wat is een groendak eigenlijk?

Een groendak is een dak met planten. Er zijn verschillende typen, variërend van een eenvoudig sedumdak tot een complete stadstuin of stadsakker. Hoeveel water het dak vasthoudt is afhankelijk van het type dak. SBRCURnet geeft vuistregels en rekenmethodes om het waterbergend vermogen te bepalen. De vergroening van de daken sluit ook aan bij het begrip natuurinclusief bouwen. Dit is zodanig bouwen dat de natuur er baat bij heeft. Denk bijvoorbeeld aan broedplaatsen voor vogels en beschutting voor insecten op een groen dak.

Woonboot met groen dak

Een groendak, wat doen gemeenten?

Steeds meer gemeenten schenken in hun (klimaat)beleid dan ook aandacht aan groendaken en hebben er een subsidiepotje voor.

In 2005 al zette de gemeente Rotterdam een programma op voor het aanleggen van groendaken. Begin 2015 stond de teller daar op 200.000 m2. Ook Amsterdam is actief met Rooftop Revolution. Tilburg onderzoekt de mogelijkheden voor die stad.

Gemeenten werken ook samen aan beleid voor groendaken in de Greendeal Groene Daken.

Wat doen particulieren en bedrijven?

Daken van woningen, scholen, garageboxen en bedrijven worden groen gemaakt, individueel of in een gezamenlijke aanpak. Zie bijvoorbeeld:

De nieuwste ontwikkeling: Slimdak, een testsite voor weer- en sensorgestuurd waterbeheer op het dak van het Schieblock in Rotterdam.