Natuurlijk Kapitaal model

Een gedeelte van de kaarten van ecosysteemdiensten in de Atlas Natuurlijk Kapitaal worden berekend op basis van kaarten met het landgebruik, bodemtype, grondwaterstand en andere kenmerken van de omgeving. De gebruikers gaven in 2016 aan dat de resolutie van een groot aantal kaarten in de Atlas onvoldoende detail had om planvorming op regionale en lokale schaal te ondersteunen. Daarnaast bleek dat voor bij de berekening van de ecosysteemdiensten verschillende bronnen waren gebruikt van het landgebruik, ecosysteemtypen, bodemtype en grondwaterstand. Hierdoor waren de kaarten van de ecosysteemdiensten onderling niet altijd consistent.

Om de kwaliteit en resolutie van de ecosysteemdienstenkaarten te verbeteren is het Natuurlijk Kapitaal model ontwikkeld (Natural Capital model). Gezamenlijk met PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving) Planbureau voor de Leefomgeving  Planbureau voor de Leefomgeving  en WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) Wageningen University &Research  Wageningen University &Research  onderzoeken wij of dit platform van modellen kan uitgroeien tot één NK-model.