Wat is het?

Wat is het?

Absorptie van geluid, wind en visuele verstoringen is een ecosysteemdienst waar iedereen dagelijks onopgemerkt mee in aanraking komt. Van bomen die als geluidsscherm dienen naast drukke wegen en spoorlijnen, tot groene parken die een stad visueel aantrekkelijker maken.

In de huidige maatschappij zijn continu verstoringen in onze omgeving aanwezig. Deze worden in veel gevallen door de mens zelf veroorzaakt. Doordat ecosysteemdiensten deze verstoringen grotendeels absorberen, kan het ertoe leiden dat de beleving en de waardering van het gebied met de verstoring verbetert.

Er zijn verschillende soorten groen die verstoringen kunnen absorberen en daarmee de overlast kunnen verminderen. Geluidshinder van verkeer kan worden verminderd door het plaatsen van bomen langs drukke wegen. Windhinder die ontstaat door de aanwezigheid van hoge gebouwen kan worden beperkt door het aanplanten van struiken of bomen. Bovendien wordt geluid van ruisende bladeren als prettiger ervaren dan geluid van windstromen langs hoge gebouwen.

Tot slot zorgt groen voor een visueel prettiger omgeving. Bij uitzicht op parken of natuurgebieden wordt minder last ervaren van bijvoorbeeld verkeer of windturbines. Groen uitzicht wordt daarnaast ook geassocieerd met rust en heeft een positief invloed op de gezondheid en het welzijn van mensen.

Duurzaam belang

Duurzaam belang

Het belang van absorptie van verstoringen is moeilijk te kwantificeren, aangezien het om het verbeteren van welzijn gaat. Absorptie van deze verstoringen zorgt wel voor meer rust en minder stress, waardoor de waardering van een gebied omhoog gaat. Dit is vaak direct te vertalen in huizenprijzen, die wel meetbaar zijn.

Het belang van groen voor het welzijn van de mens is zodanig aangetoond door de wetenschap, dat ziekenhuizen en zorginstellingen worden getransformeerd tot healing environments met veel zichtbaar groen in en rond de gebouwen. Hier wordt door visuele aanwezigheid van groen de leefomgeving van de patiënten aangenamer gemaakt.

In de praktijk

In de praktijk

Om absorptie van verstoring als ecosysteemdienst te verbeteren is het van belang dat er gekeken wordt naar groene oplossingen voor verstoringen. Zowel in de ontwerpfase van nieuwe projecten (onder andere infrastructuur, gebouwen) als bij huidige hinderbronnen kan groen oplossingen bieden.

Praktijkvoorbeeld(en):

Kaarten