Wat is het?

Wat is het?

Groene recreatie beslaat alle vormen van recreatie in een groene omgeving, van sporten in de buitenlucht tot een natuurwandeling maken. In Nederland wordt veel gebruik gemaakt van deze ecosysteemdienst. Groene recreatie zorgt voor ontspanning, beweging en rust in alle leeftijdscategorieën. Het is wetenschappelijk aangetoond dat stedelijke gebieden met meer groen bijdragen aan minder obesitas bij kinderen, omdat ze ongehinderd buiten kunnen spelen in aantrekkelijke speelruimten.   

Duurzaam belang

Duurzaam belang

Groene recreatie is van belang voor de gezondheid van mensen. Door sport- en recreatiemogelijkheden in de nabije omgeving te hebben, daalt bij volwassenen en kinderen het percentage obesitas en bijbehorende gezondheidsrisico's. Gevarieerd en meer groen levert ook aantrekkelijker (speel)ruimte op waar kinderen liever en vaker kunnen spelen. Daarnaast worden wandelingen en fietstochten door de natuur als ontspannen ervaren. Dit zorgt voor een verlaging van stress, depressies en angststoornissen. Aanpak van deze drie gezondheidsklachten heeft een belangrijk aandeel in de kosten van gezondheidszorg. Vanwege vergrijzing hebben ouderen meer vrije tijd om gebruik te maken van recreatiemogelijkheden. Hierbij zorgt groen ook voor een positief effect op de gezondheid van ouderen.

Groene ruimtes in de stad, zoals stadsparken, plantsoenen en groene (speel)ruimtes, zorgen ook voor een stijging in waardering van het gebied. Dit heeft een gunstige invloed op de huizenprijzen en aantrekkingskracht van de omgeving.

In de praktijk

In de praktijk

Het creëren van ruimtes waar kinderen en volwassenen in de buurt buiten kunnen recreëren is uitermate belangrijk, omdat het helpt tegen onder andere obesitas en verlaging van stress, depressies en angststoornissen. Daarvoor kunnen sportaccommodaties en -faciliteiten en groene gebieden in steden worden aangelegd of uitgebreid.

Hoewel het niet altijd eenvoudig is om in steden nieuw groen aan te leggen, kan het bestaande groen wel speelvriendelijker of visueel aantrekkelijker worden gemaakt.

Praktijkvoorbeelden:

Kaarten